PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU

PŘIHLÁŠKY DO PLATU 2018

Přihlášky můžete posílat nejpozději do 10. června e-mailem na adresu milosbrandt[at]gmail[dot]com. Pro potvrzení přihlášky je třeba uhradit startovné ve výši 300,- Kč/1 hráč. Startovné uhraďte převodem na účet číslo: 198877376/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče. Nejpozději do 15. června. Letní PLAT začíná 18. června a končí 15. září. Bude se hrát v skupinách po 8 až 10 hráčích.
Níže jsou uvedeni (nezařazení) hráči, kteří se přihlásili poprvé nebo po delší odmlce a nemají vybojovanou pozici pro určitou ligu. Bude-li to možné, zařadím je do požadované ligy. Pokud to nepůjde, zařadím je na volná místa. Pro letošní ročník je počet hráčů omezen na 40.
* Uhrazené startovné.

1. liga
  1
  2
  3
  4 Radovan Pluhař *
  5 Robert Keresteš
  6 Miloš Brandt *
  7 Jiří Brokeš *
  8
  9
10
2. liga
  1 Daniel Mach
  2
  3 Richard Volín *
  4
  5
  6
  7
  8 Milan Turek *
  9 Radek Kreuzman *
10
3. liga
  1 Milan Kraft st.
  2 Jan Lisec *
  3
  4 Bohumír Vítek *
  5 Petr Trojáček *
  6 Ondřej Knopp *
  7 Luboš Grossmann *
  8
  9 Roman Vacovský *
10 Daniel Biasutto *
4. liga
  1
  2
  3
  4
  5
  6 Michal Kozlík
  7 Vladimír Pašínský *
  8 Aleš Gryc *
  9 Stanislav Plecitý
10

NEZAŘAZENI LIGA 1

NEZAŘAZENI LIGA 2

  1. Martin Linka
  2. Tomáš Brhlík *

NEZAŘAZENI LIGA 3

NEZAŘAZENI LIGA 4

  1. Miroslav Richter *

© Plzeňská Liga Amatérského Tenisu, vytvořil Miloš Brandt