PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU

PŘIHLÁŠKY DO ZIMNÍHO PLATU 2018/2019

Přihlášky můžete posílat nejpozději do 18. listopadu e-mailem na adresu milosbrandt[at]gmail[dot]com. Pro potvrzení přihlášky je třeba uhradit startovné ve výši 300,- Kč/1 hráč. Startovné uhraďte převodem na účet číslo: 198877376/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče. Nejpozději do 25. listopadu. Zimní PLAT 2her začíná 1. prosince 2018 a končí 31. března 2019. Bude se hrát v skupinách maximálně po 8 hráčích na 4 vítězné desítky bez podání. Pravidla desítek naleznete v sekci KE STAŽENÍ.
Níže jsou uvedeni (nezařazení) hráči, kteří se přihlásili poprvé nebo po delší odmlce a nemají vybojovanou pozici pro určitou ligu. Bude-li to možné, zařadím je do požadované ligy. Pokud to nepůjde, zařadím je na volná místa. Pro letošní ročník je počet hráčů omezen na 24.
* Uhrazené startovné.

1. Liga
1 Miloš Brandt *
2 Radek Lepší *
3 Luboš Grossmann *
4
5
6
7
8
2. liga
1
2
3
4
5
6
7
8
3. liga
1
2
3
4
5
6
7
8

NEZAŘAZENI L1

NEZAŘAZENI L2

NEZAŘAZENI L3

PŘIHLÁŠKY DO LETNÍHO PLATU 2018

Přihlášky můžete posílat nejpozději do 10. června e-mailem na adresu milosbrandt[at]gmail[dot]com. Pro potvrzení přihlášky je třeba uhradit startovné ve výši 300,- Kč/1 hráč. Startovné uhraďte převodem na účet číslo: 198877376/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče. Nejpozději do 15. června. Letní PLAT začíná 18. června a končí 31. srpna. Bude se hrát v skupinách po 8 až 9 hráčích.
Níže jsou uvedeni (nezařazení) hráči, kteří se přihlásili poprvé nebo po delší odmlce a nemají vybojovanou pozici pro určitou ligu. Bude-li to možné, zařadím je do požadované ligy. Pokud to nepůjde, zařadím je na volná místa. Pro letošní ročník je počet hráčů omezen na 40.
* Uhrazené startovné.

Extraliga
1 Milan Kraft jr. *
2 Miroslav Dvířka *
3 Patrik Soukup *
4 Martin Hrabák *
5 Jiří Brokeš *
6 Ctibor Včala *
 
 
 
 
1. liga
1 Radovan Pluhař *
2 Miloš Brandt *
3 Jakub Holý *
4 Richard Volín *
5 Jiří Koláček *
6 Miloš Edelmann *
7 Daniel Mach *
8 Robert Keresteš *
 
 
2. liga
1 Martin Böhm *
2 Milan Turek *
3 Radek Kreuzman *
4 Martin Martan *
5 Martin Linka *
6 Milan Kraft st. *
7 Jan Lisec *
8 Bohumír Vítek *
9 Tomáš Brhlík *
 
3. liga
1 Petr Trojáček *
2 Ondřej Knopp *
3 Roman Vacovský *
4 Daniel Biasutto *
5 Vladimír Chládek *
6 Martin Miarko *
7 Luboš Grossmann *
8 Vladimír Suchánek *
 
 
4. liga
1 Vladimír Pašínský *
2 Aleš Gryc *
3 Miroslav Richter *
4 Marek Chládek *
5 Luboš Harant *
6 Stanislav Plecitý *
7 Petra Kleinová *
8 Michal Kozlík *
 
 

EXTRALIGA

NEZAŘAZENI L1

NEZAŘAZENI L2

NEZAŘAZENI L3

NEZAŘAZENI L4

© Plzeňská Liga Amatérského Tenisu, vytvořil Miloš Brandt